HOS FREDERICIA KRISECENTER TAGER VI OS GODT AF DIG

Stalking vold?

Ring til os på

+45 75924838

Oplever du stalking vold?

Stalking

Stalking karakteriseres ved en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/den udsatte relationens historie, kan aktiviteterne opleves frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

fakta om os

Er det sikkert hos os?

Der er fastansat personale på alle hverdage og dagtimer.

Der er personale og frivillige i huset hele døgnet rundt.

Vi holder jævnligt fælles arrangementer i huset, hvor vi spiser sammen, laver ting med børnene og meget mere.

Du får eget værelse med bad og the køkken.

vi har fælles vaskerum, og et stort fælles køkken.

Vores mission

Yde omsorg og støtte til et liv uden vold.

Vores vision

Hjælp til selvhjælp-til voldsramte kvinder og deres børn