HOS FREDERICIA KRISECENTER TAGER VI OS GODT AF DIG

Psykisk vold?

Ring til os på

+45 75924838

Oplever du psykisk vold?

Psykisk vold

Den psykiske vold er den mest udbredte form for partnervold. Den psykiske vold handler om kontrol og magt og om at få kvinden til at gøre noget, hun ikke vil, eller undlade at gøre noget hun vil.

Den psykiske vold er ikke altid umiddelbart synlig for en udenforstående, idet der ikke er blå mærker eller brækkede knogler. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller om at nedgøre eller ydmyge kvinden – ofte i andres påhør, og om at isolere hende fra familie og venner, så hun til sidst blot har ham at tro på.

Psykisk vold underminerer kvindens tro på egne evner og egen kapacitet til at tage beslutninger, hvilket er vigtigt i forhold til at fasholde hende i et voldeligt forhold. Der er sjældent fysisk vold uden, der er psykisk vold. Psykisk vold er ulovligt i Danmark, og straffes med op til 3 års fængsel. Negativ social kontrol, nogle aspekter af stalking, digital vold og latent vold er alle former for psykisk vold.

fakta om os

Er det sikkert hos os?

Der er fastansat personale på alle hverdage og dagtimer.

Vi opholder os på 3.sal, så vi lukker ikke nogen ind der ikke har relation til huset.

Vi holder jævnligt fælles arrangementer i huset, hvor vi spiser sammen, laver ting med børnene og meget mere.

Der er fastansat personale på alle hverdage og dagtimer.

Aften, nat og weekender er der frivillige der passer centeret.

Vores mission

Yde omsorg og støtte til et liv uden vold.

Vores vision

Hjælp til selvhjælp- Til voldsramte kvinder og deres børn.