HOS FREDERICIA KRISECENTER TAGER VI OS GODT AF DIG

OM Fredericia krisecenter

Ring til os på

rammerne

Fredericia krisecenter ligger midt i Fredericia bys centrum, tæt på strand og grønne arealer.

Vi har 5 værelser, store fælles arealer og store legerum til børnene.

Engagement

Betyder hos os: Vi vil sikre en faglig, professionelt og kvalificeret tilgang. Det vil vi gøre ved at udvikle og opkvalificere vores kompetencer gennem vidensdeling og efteruddannelse. Dette med nysgerrighed og respekt for egne og andres faglighed. Vi vil bruge den anerkendende tilgang i relations arbejdet med familierne.

autentisk

Betyder hos os: Vi er tydelige i vores forventninger til kvinder og personale Vi påtager os kun opgaver, vi fagligt kan stå indenfor

rummelighed

Betyder hos os: Vi har en bred professionel og personlig tilgang som styrker kvindernes udvikling, til et liv uden vold Vi vil favne og rumme forskelligheder, kulturer og kvindernes forudsætninger

rummelighed

betyder for os:: At yde omsorg og støtte til et liv uden vold.
Hjælpe til selvhjælp- til voldsramte kvinder og deres børn.

Den fysisk er den vold, som opfattes som den ”rigtige vold”. Der, hvor man kan se de blå mærker, og den der forårsager umiddelbar fysisk smerte. Det kan være slag, skub, spark, blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med våben

Den fysiske vold kan have døden til følge. I Danmark dræbes mellem 12-18 kvinder hvert år af deres mandlige partner.

Fysisk vold er ulovligt i Danmark og ”simpel vold” straffes med bøde eller op til 3 års fængsel. Grov vold straffes med op til 6 års fængsel, og særlig grov vold med op til 10 års fængsel.

 

 

 

 

 

 

Den psykiske vold er den mest udbredte form for partnervold. Den psykiske vold handler om kontrol og magt og om at få kvinden til at gøre noget, hun ikke vil, eller undlade at gøre noget hun vil

Den psykiske vold er ikke altid umiddelbart synlig for en udenforstående, idet der ikke er blå mærker eller brækkede knogler. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller om at nedgøre eller ydmyge kvinden – ofte i andres påhør, og om at isolere hende fra familie og venner, så hun til sidst blot har ham at tro på.

Psykisk vold underminerer kvindens tro på egne evner og egen kapacitet til at tage beslutninger, hvilket er vigtigt i forhold til at fasholde hende i et voldeligt forhold. Der er sjældent fysisk vold uden, der er psykisk vold. Psykisk vold er ulovligt i Danmark, og straffes med op til 3 års fængsel. 

Den seksuelle vold er at være tvungen til en eller flere seksuelle handlinger, som kvinden ikke ønsker eller ikke har lyst til. Der kan være tale om voldtægt. Der kan også være tale om andre seksuelle handlinger såsom at blive tvunget til at have sex med mandens venner, eller tvunget til prostitution.

Den materielle vold handler om, at han ødelægger hendes ting f.eks. indbo og personlige ejendele. Det er her vigtigt at bemærke, at volden har en hensigt og er velovervejet. Han ødelægger aldrig sine egne ting. Han kommer ikke lige pludselig til at smide sin egen computer ud af vinduet – det er altid kvindens ting, det går ud over.

Den økonomiske vold handler om, at manden tager magt og kontrol over kvindens økonomi. Det kan betyde, at hun er nægtet adgang til penge, at hun skal aflevere, de penge hun selv tjener eller tigge og bede om penge til mad og lommepenge. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte den voldsudsatte i gæld ved at optage lån i hendes navn.

Stalking karakteriseres ved en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af den enkelte opleves som uønsket, gentaget og vedvarende, og som er forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/den udsatte relationens historie, kan aktiviteterne opleves  frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv.

Vi byder alle kvinder og børn velkommen i vores lille hyggelige hjem.

har du spørgsmål?

Er du velkommen til at ringe til os på 7592 3848