• 7592 3848

Hvad sker der på et krisecenter?

Først og fremmest får du sikkerhed og tryghed i en presset situation.

Du bor  og lever så normalt som muligt (også med dine børn.)

Du får tilbud om hjælp til at snakke din situation igennem.

Du får vejledning til at handle, så du kan komme videre med sit liv.

Du får tilbud om hjælp til at kontakte relevanter myndigheder.

Du får tilbud om psykologhjælp til børnene og for støtte fra pædagogen på krisecentret.

Du bliver også udfordret til at tænke dit parforhold igennem og til at tage beslutninger, som du selv vurderer kan holde fremover, så du kan leve et liv uden vold.