• 7592 3848

Hvem kan bo på krisecentret?

Ring og tal med personalet, hvis du er i tvivl om du kan bo på krisecentret.

Adgangskravene er, at kvinde  har været udsat for fysisk eller psykisk vold fra en i familien, typisk en samlever eller ægtefælle i en sådan grad, at det ikke er sikkert at bo hjemme.

Det er lederen på krisecentret der visiterer til krisecentret.