• 7592 3848

Om Fredercia Krisecenter

Fredericia Krisecenter er en selvejende institution, der arbejder for at støtte og hjælpe voldsramte kvinder og deres børn.

Krisecentret har samarbejdsaftale med Fredericia Kommune.

Krisecentret arbejder efter §109 i lov om social service.

Man kan få sikkerhed, hjælp og rådgivning, der giver håb om en bedre fremtid uden vold i familien.