• 7592 3848

Hvordan bliver jeg frivillig?

Krisecentret har  løbende optagelsessamtaler efter behov.

Ring 75 92 38 48 for at få nærmere besked om tidspunkt.

Ved samtalen, hvor leder og en frivilligansvarlig deltager, orienteres om den opgave, du går ind til  og om, hvad du kan få ud af det.

Desuden snakker vi om hvilke forventninger krisecentret har til en frivillig.

Samtidig kan du også selv få afklaret om det er en opgave for dig,

Der skal udfyldes børneattest og tavshedserklæring, hvis vi bliver enige om at du skal være frivillig. (se iøvrigt siden om hvad frivillige laver).

Herefter bliver du kontaktet af en gruppeleder, der står for ansvaret for at oplære dig. Vi gør meget ud af, at du har fået en grundig introduktion, så du kan føle dig tryg i opgaven.